KONFERENCE O VYBRANÝCH TANEČNÍCH A POHYBOVÝCH METODÁCH

11. prosince 2023 9:00 -

11. prosince 2023 16:00

dne 11.12.2023 se bude konat na katedře tance Odborná konference týkající se pohybových metod a jejich využití v tanci. 

Zveme všechny pedagogy, studenty Katedry tance i zájemce z jiných škol i oborů na odborné kolokvium o vybraných tanečních a pohybových metodách. Toto kolokvium navazuje na již realizované praktické workshopy na Katedře tance HAMU a uskuteční se v předvánočním čase 11.12. 2023 na Bílém sále H2041. Od 9.00 do 16.00hod. budou probíhat přednášky s odborníky a přizvanými hosty, kteří obohatí debatu svými odlišnými náhledy z jiných pohybových oborů. Můžeme se těšit i na odpolední diskuzní blok s přednášejícími, kde bude prostor pro zodpovězení otázek.
Hlouběji může tanečník, pedagog a všichni, kteří mají zájem, rozšířit své vědomosti ve Flying Low and Passing Through, Countertechnique, Franklinově metodě, Gaga, Fighting Monkey.
Pro více informací sledujte Facebookové a Instagramové stránky Katedry tance, kde vás postupně seznámíme s časovým harmonogramem i přednášejícími osobnostmi.
Pokud byste se rádi zúčastnili, prosíme o přihlášení na tomto odkaze https://forms.gle/2D7phnDybm9gQNVWA
! Pedagogové Hudební a taneční fakulty jsou zváni a přihlašovat se nemusí.
! Tato událost je povinná pro všechny studenty katedry tance (MST, KLT, LIT, CH, TV) a běžná výuka bude zrušena.


Předběžný rozvrh časů i přednášejících: 

9,00 -10,00 hod. 
Andrea OPAVSKÁ: Úvod – kontext a zaměření konference 
Dorota GREMLICOVÁ: Současný tanec v síti historických a teoretických vztahů 

Přestávka – občerstvení 

10,10−11,30 hod. 
Veronika KNYTLOVÁ / Mirka ELIÁŠOVÁ & Michaela RAIS: Principy improvizační metody Passing Through a techniky pohybu Flying Low Davida Zambrana 
Jakub ZEMAN / Eliška BENEŠOVÁ: Fighting Monkey Practice 

Přestávka – občerstvení 

11,40−13,40 hod. 
Andrea BENKOVÁ / Helena ARENBERGEROVÁ: Pohybová metoda Countertechnique; její východiska a specifika 
Markéta ROTH ELBLOVÁ /Sara PUCHOWSKA: Franklinova metoda – vliv myšlenek na tělo a pohyb – aplikace do tanečních technik 
Nataša NOVOTNÁ / Tereza INDRÁKOVÁ & Sylva ŠAFKOVÁ: Teoretický vstup o pohybové řeči Gaga, Ohada Naharina z Izraele. 

35 min pauza 

14,15−16,00 hod. 
Diskuse: Uplatnění zkušeností s jednotlivými pohybovými systémy a metodami v různých typech tanečního vzdělávání 
Průvodci diskuse: Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ 
Diskusní příspěvky: Jiří LÖSSL, Zora BRECZKOVÁ, Petra BLAU
 

Projekt podpořilo MŠMT v rámci IP DKR.

HARTIGOVSKÝ PALÁC

Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1