KONFERENCE PRO VARHANY 2023

11. října 2023 10:00

 

Letošní ročník Konference pro varhany se uskuteční 11. října 2023 od 10:00 v Respiriu na Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Během konference vystoupí:
Jaroslav Tůma - profesor HAMU
Petr Koukal - hlavní organolog NPÚ
Jana Michálková Slimáčková - odborná asistentka HF JAMU
Jan Hora - emeritní profesor HAMU
Ewelina Szendzielorz (PL) - doktorandka Akademie v Opole
Jaromír Havlík - profesor HAMU
Martin Maxmilian Kaiser - autor knihy o B. A. Wiedermannovi
Pavel Svoboda - odborný asistent HAMU
Ireneusz Wyrwa (PL) - koncertní varhaník a pedagog
Kristýna Kosíková - doktorandka HAMU
Lukáš Koblása - doktorand UHK
Konference se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Heleny Langšádlové a ministra školství, mládeže
a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

RESPIRIUM

Malostranské náměstí 13
Praha 1