KONFERENCE SOUČASNÁ HUDEBNÍ TEORIE – PŘÍSTUPY, VÝZVY, HRANICE

25. října 2023 10:00

Katedra hudební teorie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze zve na konferenci na téma „Současná hudební teorie – přístupy, výzvy, hranice“

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze 25. října 2023

Konference je věnována stavu současné hudební teorie, aktuálním otázkám, tématům a problémům této disciplíny. Zaměřuje se na hudební teorii jako samostatnou hudebněvědnou disciplínu, která je schopna reagovat na aktuální dění v hudebním diskurzu. Cílem setkání je srovnání různých pohledů na obor hudební teorie, na to, co všechno může být jejím předmětem a na to, co znamená být hudebním teoretikem v 21. století.

Doporučené okruhy konferenčních příspěvků:
-    přístupy k hudební teorii a k její výuce na vysokých školách
-    vztah hudební teorie a soudobé hudební praxi
-    pozice hudební teorie v rámci hudebního výzkumu


Délka jednoho příspěvku je 20 minut. Konference bude probíhat v angličtině.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci pošlete název příspěvku, abstrakt (max. 2000 znaků) a stručný profesní životopis v angličtině do 10. září na e-mailovou adresu maloveska@st.amu.cz. Informaci o přijetí příspěvku zašleme nejpozději 25. září.

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13