LETTER(RIBL)E

7. listopadu 2022 19:30


Hudební dopisy spisovatelům. Tak bychom mohli uchopit koncert Ensemble Terrible, jehož
tématem je literatura či slovo jako takové. Nové nevokální skladby od Martina Klusáka, Haštala
Hapky, Jana Jiruchy, Jonáše Jana Starého a Jáchyma Novotného zazní spolu s nonetem „Pocta
Vladimíru Holanovi“ od Marka Kopelenta. Všechny skladby se přitom vztahují ke zmíněnému tématu,
a představují tak jedinečný hudební program věnovaný našemu nejběžnějšímu komunikačnímu
systému: jazyku.

Koncert se koná díky finanční podpoře Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, MČ Prahy 5, OSA, Nadace Gideona Kleina a HAMU.

Odkaz na FB

VENUŠE VE ŠVEHLOVCE


Slavíkova 22, Praha 3