LIZAVETA SHVAMBERKOVÁ - FLÉTNA - ROČNÍKOVÝ KONCERT

19. května 2023 16:00


spoluúčinkují: Eliška Tkadlčíková – klavír, Filip Kubita – housle

klavírní spolupráce: odb. as. Halka Klánská

Program: S. Prokofjev, M. Bonis, O. Messiaen, F. Doppler
Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1