MINULOST V DNEŠKU / THE PRESENCE OF THE PAST

3. října 2018 19:30

vstupné dobrovolné


Více o projektu / More about project

Koncert s názvem Minulost v dnešku je součástí velkého evropského projektu HERA Sound Memories. Je plodem spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK a katedry skladby HAMU. Nové kompozice, rozličnými způsoby inspirované hudbou minulosti, zkomponovali Bruno Cunha, Jan Dobiáš, Kateřina Horká, Patrik Kako a Roman Zabelov. Performance v akusmoniu provedou Slavomír Hořínka, Jan Trojan, Michal Rataj a studenti HAMU. V závěru večera se uskuteční křest knihy Zvukoprostor – Prostorozvuk, která vznikala (spolu s Akusmoniem HAMU) během eponymního granového projektu na katedře skladby HAMU a katedře fotografie FAMU v letech 2016–2018.

účinkují: Irena Troupová – soprán, Daniela Čermáková – alt, Roman Zabelov – bajan a FAMA Quartet pod vedením Davida Danela.

více o kompozicích: https://www.hamu.cz/cs/ukazky-praci/minulost-v-dnesku-presence-past/

více o projektu HERA : http://www.soundme.eu

více o projektu Zvukoprostor – Prostorozvuk: https://www.hamu.cz/cs/katedry-programy/katedra-skladby/vyzkum/soundspace-spacesound/

více o D8: http://www.dominikanska8.cz/akce.php?id=386

DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER U SV. JILJÍ V PRAZE

Jilská 5, Praha
D8: Barokní refektář