MUSICA VIVA PRAGENSIS

28. června 2018 19:30

Moderní program, kterým v říjnu 1968 nadchl soubor Musica Viva Pragensis publikum hudebního festivalu Donaueschingen, nyní znovu nastududoval soubor MoEns pod vedením Miroslava Pudláka a uvede jej v Praze na Hudební fakultě AMU.

V říjnu 1968, krátce po srpnových událostech v Praze, vystoupil soubor Musica Viva Pragensis na renomovaném festivalu Donaueschinger Musiktage. Tento koncert byl vzhledem k politické situaci vnímán velmi pozorně a vzbudil velké emoce. Na programu byly premiéry děl českých autorů – Vor-Mit-Nach Ladislava Kupkoviče, Pendel der Zeit Zbyňka Vostřáka, Kaleidoskop Vladimíra Šrámka, Düstere Anmut Rudolfa Komorouse a Stilleben Marka Kopelenta. Dále zde zazněl Ragtime Igora
Stravinského.
U příležitosti 50. výročí pořádá Goethe-Institut koncert se stejným programem v provedení hudebního souboru MoEns. Koncert zahájí Marek Kopelent, který se Zbyňkem Vostřákem soubor Musica Viva Pragensis v letech 1965–1973 vedl.

Ladislav Kupkovič – Vor-Mit-Nach

Vladimír Šrámek – Kaleidoskop

Zbyněk Vostřák - Pendel der Zeit

Rudolf Komorous – Düstere Anmut

Marek Kopelent – Stilleben

Igor Stravinský – Ragtime

Diriguje Miroslav Pudlák

Das moderne Programm, das das Ensemble Musica Viva Pragensis vor fünfzig Jahren beim Festival Donaueschingen gespielt hat, wird nun von dem Ensemble MoEns unter der Leitung von Miroslav Pudlák erneut einstudiert und in der Prager Musikakademie aufgeführt.

Im Oktober 1968, wenige Wochen nach den Ereignissen in Prag, spielte das Ensemble Musica Viva Pragensis auf den renommierten Donaueschinger Musiktagen, ein Auftritt, der angesichts der politischen Situation mit großer Aufmerksamkeit und Emotion wahrgenommen wurde. Das Programm enthielt Uraufführungen einiger tschechischer Komponisten wie Vor-Mit-Nach von Ladislav Kupkovič, Pendel der Zeit von Zbyněk Vostřák, Kaleidoskop von Vladimír Šrámek, Düstere Anmut von Rudolf
Komorous und Stilleben von Marek Kopelent, dazu Ragtime von Igor Strawinsky.
Zum 50. Jahrestag des Prager Frühlings wird dieses Konzert in Anwesenheit des damaligen Leiters der Musica Viva Pragensis, Marek Kopelent, mit genau dem gleichen Repertoire wiederholt.

Vstup volný / Eintritt frei.

www.goethe.de/praha
www.moens.cz
www.hamu.cz

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1