NEKOMPROMISNÍ KVARTETY | FAMA Q. | KOPELENT - HOŘÍNKA - KAKO - HAAS

28. listopadu 2023 19:30

Galerie HAMU | 28.11. | 19:30

Nerobiť kompromis je niečo, čo je z pozície estetického stvoriteľa právoplatným rozhodnutím. Neprispôsobiť sa ničomu, jedine vlastnému svedomiu či výberu - alebo systému. Nehľadať pohodlné riešenia, ale vytvoriť tlak, aby sa spoločnosť k dielu prispôsobila.

4 nekompromisne / alebo zásadné - sláčikové kvarteta - v jedinečnej interpretačnej dokonalosti - s FAMA Quartet - zaznejú v konvenčnom priestore v avantgardnom kontexte / sedení / a znení:

Marek Kopelent: Smyčcový kvartet č.4 /1967
Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts /2016
Patrik Kako: .jouissance_d /2021-22
G. F. Haas: String Quartet no.5 /2007

FAMA Q.
David Danel – 1. husle
Roman Hranička – 2. husle
Ondřej Martinovský – viola
Balázs Adorján – violoncello

Koncert sa koná za podpory HAMU, OSA.

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1