NOVÁ GENERACE: LOPAKHTINA, BELLOMO, RAMOS, REZOVÁ

27. května 2023 19:30


NOVÁ GENERACE je platforma pro studenty Katedry tance a Katedry nonverbálního divadla pražské HAMU, díky které mohou prezentovat své práce na veřejnosti a získat tak potřebnou jevištní praxi. //
NOVÁ GENERACE is a platform for students of the Department of Dance and the Department of Non-Verbal Theatre at the Academy of Performing Arts in Prague. It´s aim is to present their work in public and gain the necessary stage practice.

Délka představení//duration: 100 min. (včetně 20 min. přestávky//including 20 mins break)
Upozornění: představení je vhodné pro diváky od 15 let. // Please note: the performance is suitable for audiences aged 15 and over.

Vstupné//admission:
200 Kč dospělý (adults) / 100 Kč student, senior, držitel ZTP / 20 Kč student střední či vysoké umělecké školy (students of art schools)
--------------------------------------------------------------------------------------

WALKERS
Příběh o násilí a lásce mezi dvěma zcela odlišnými kulturami, které čelí válce a lhostejnosti.
Jak vám mohu pomoci, můj drahý příteli?
Mohu být opravdu šťastný, když pokaždé, když mě přijdeš navštívit, jsi stále tady? Zatímco já se každý den svobodně procházím ulicemi mého města. //
A story of violence and love between two different cultures, facing the barrier of war and indifference.
How can I help you, my dear friend?
Can I really only be happy that every time you come to visit me, you are still here?
In the meantime, I walk every day through the streets of my city, freely.
Choreografie/choreography: Claudia Bellomo
Hudba/music: Pietro Naccari
Interpretace/interpretation: Claudia Bellomo, Soojin Jo
Video: Theo Derin
..................................................................................................................

Kotva

Co vás stahuje pod hladinu? Procházíte se hluboko pod vodou - co cítíte? Klid? Úzkost? Osamělost? Svobodu? Jste si jistí, že je to tam lepší? Cítíte písek pod nohama? Možná rovnováhu? Najde se někdo, kdo vás zvedne ze dna? Zůstanete na dně sami se svými myšlenkami? //
What draws you underwater? How do you feel when you walking deep underwater? Calm? Anxiety? Loneliness? Freedom? Are you sure it will be better from below? Can you feel the sand under your feet? Maybe a balance? Is there someone who will lift you from the bottom? Will you stay down alone with your thoughts?
Choreografie/choreography: Kateryna Lopakhtina
Hudba/music: Yelyzaveta Liakh
Interpretace/interpretation: Alen Taravan, Kateryna Lopakhtina, Evgenia Efimova, Polina Kim, Olia Baškirova
......................................................................................................

高潮
Slyším prach, zatímco měsíc padá a vrány pláčou.
Snažím se vyměnit vlny alfa za vlny theta. Napočítal jsem 264 hodin nebo 33 dní, než přišlo to nesnesitelné šílenství, než jsem dosáhl gao chao.
Zahrajte mi, prosím, ať mohu uklidnit svou mysl. //
I can hear the dust while the moon is falling and the crows are crying.
Trying to change the alpha waves for the theta ones. 264 hours or 33 days was what I counted, before the unbearable madness, before reaching gao chao.
Please, play for me so I can calm my mind.
Režie/director: Allison Ramos
Choreografie/choreography: Sofía López, Allison Ramos
Interpretace/interpretation: Peter Chiang, Olivia Hernández, Aritz Castillo, Sofía López, Allison Ramos
Hudba/music: Pavlo Chekay
Light design: Lukáš Klíma
...............................................................................................

Picturam
Choreografie vychází z výtvarného umění a zkoumá převedení statického obrazu do jevištní živé podoby. Inspirací pro choreografii se stal známý obraz Poslední večeře slavného malíře Leonarda Da Vinci. Téma se zabývá historickou podobou obrazu, jejím rozpracováním a zasazením do současného světa mužského společenství. //
The choreography is based on the fine arts and explores the transformation of a static picture into a living form on stage. The choreography was inspired by the famous painting The Last Supper by the famous painter Leonardo Da Vinci. The theme explores the historical form of the painting, its elaboration and its setting in the contemporary world of the male community.
Choreografie/choreography: Eva Rezová
Hudba/music: Sarah Jedličková, Alessandro Marcello, Giovanni Battista Pergolesi, Petr Iljič Čajkovskij
Sound design: Sarah Jedličková
Interpretace/interpretation: Jan Drahokoupil, David Kodys, Jakub Kohout, Adam Rameš, Jakub Sedláček
Scénografie/set design: Ivo Jedlička
Kostýmy/costumes: Polina Akhmetzhanova
Produkce/production manager: Natálie Matysková
-----------------------------------------------------------------------------------
Akce se koná za podpory AMU, HAMU, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, divadla DISK, Nadace ŽIVOT UMĚLCE a Tanečních aktualit. //
The event is supported by Academy of Performing Arts in Prague, Music and Dance Faculty, Ministry of Culture Czech republic, Prague City Council, DISK theatre, Nadace ŽIVOT UMĚLCE foundation and Taneční aktuality magazine.

DIVADLO DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2