NOVÁ GENERACE: ZA ZAVRETÝMI DVERAMI / ARTIFICIAL

21. října 2021 19:30 -

21. října 2021 22:00


Na programu večera jsou práce studentek 3. ročníku katedry tance HAMU:

ZA ZAVRETÝMI DVERAMI

„Měla jsem pocit, že je mezi námi neobyčejné napojení. Že je čarovnej, magickej. A jak mi voněl. Jako kytka, zahrada. O to víc, když s ním prožiješ něco takovýho. Prohlubuje to ten vztah, sbližuje tě to. Říkával, že jsem vidoucí. Že vidím až za ty hrozný věci, že vidím, že není psychopat. To mě drželo v pozici, že jsem ten člověk, který vidí do podstaty věcí. Často říkával: “Ty seš svatá, ty máš na mě takovej vliv”. A pak taky, že: “ nikdy nikoho tak nemiloval“. A proto dělá takový věci. Není to tak jednostranný, že tě týrá. On má polohu, kterou jsem zbožňovala. Proto je tak těžký odejít.”

Taneční představení Za zavretými dvermi podává výpověď o pocitech ženy, která za zavřenými dveřmi prožívá něco, co netuší ani její nejbližší.

Choreografia : Michaela Dzurovčínová
Interpretácia : Eva Rezová, Matěj Petrák, Marek Gaj, Anežka Matoušková
Text: Monika Tinterová
Hudba : Jan Vaniš (HAMU)
Kostým : Elisa Neumannová (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Produkcia : Natálie Matysková (DAMU)
Vedoucí práce : Mgr. Bohumíra Eliášová Ph.D.

ARTIFICIAL

„Cukr je sladký. Cukr je křehký. Cukr je nevinně bílý. Cukr je oblíbený i zatracovaný. Cukr má moc. Cukr je droga. Cukr je rafinované téma k diskuzi. Téma, které zdánlivě působí sladce a nevinně, než začnete odkrývat skryté souvislosti. Cukr významnou mírou ovlivňuje naše fyzické a duševní zdraví. Stal se předmětem naléhavých obav odborníků a zdravotnických organizací a je považován za hlavní příčinu mnoha zdravotních problémů jednotlivců i populace. Přesto jeho celosvětová konzumace závratně roste.“

Choreografie : Ester Trčková
Hudba: Haštal Hapka
Textová a dramaturgická spolupráce : Marta Hermannová
Scénografie a kostýmy : Klára Pavlíčková
Interpreti: Simona Dejmková, Lenka Nahodilová, Rozálie Stárová
Pedagogické vedení : Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.


Nová generace je platforma pro studenty choreografie pražské HAMU, díky které mohou prezentovat své práce na veřejnosti a získat tak potřebnou jevištní praxi.
Partnery Nové generace jsou: HAMU, AMU, Divadlo DISK, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. města Prahy a Taneční aktuality.

KD MLEJN

Kovářova 1615/4, Praha 5 - Stodůlky