ONLINE SEMINÁŘ POKROČILÉHO FUNDRAISINGU PRO UMĚLCE

15. prosince 2021 10:30 -

15. prosince 2021 12:00Práce se soukromými dárci na kulturní a umělecké projekty

Filantropické dárcovství v Česku dlouhodobě a stabilně roste. Na kulturu a umění daruje každý rok přes 10 % dárců. Kde a jakým způsobem najdete ty vaše? Čím je zaujmete? Jak je chcete motivovat? Proč by vám někdo měl něco dát? A jak to celé zorganizovat pro váš příští projekt?
Na to vám odpoví prakticky zaměřený seminář Jana Kroupy Ph.D. určený všem umělcům, autorům, produkčním a manažerům kulturních a uměleckých projektů a počinů, které stojí za pozornost a chtějí se o přízeň a zájem soukromých dárců ucházet.

PROBĚHNE ONLINE V MS Teams na odkazu: https://bit.ly/30pkBXS

Seminář je otevřen studentům HAMU, DAMU a FAMU. Probíhá v rámci výuky semináře hudební produkce HAMU, pro studenty ostatních oborů není kreditově ohodnocen.

Seminář je organizován v rámci přípravy předmětu Performing Arts Management AMU.

ONLINE

.