ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS „TI NEJLEPŠÍ“ - 3. KONCERT

7. prosince 2018 19:30

AKADEMIČTÍ  KOMORNÍ  SÓLISTÉ

sólistka Bára Císařovská - klavír

dirigentka Marie Papežová Erlebachová

Program: F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, B. Martinů

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1