JAK PODPOROVAT BEZPEČNOU A INKLUZIVNÍ ATMOSFÉRU NA UNIVERZITĚ (WORKSHOP PRO PEDAGOGY HAMU)

28. května 2024 14:00 -

28. května 2024 16:00

Srdečně zveme všechny pedagogy HAMU na praktický seminář!
Kde: Učebna 2057 LP
Kdy: 28.5. od 14:00
upozornění: workshop je prioritně určen pedagogům HAMU
 
Jedním z projevů mocenské nerovnováhy, které vysokoškolské prostředí přináší, může být sexualizované a genderově podmíněné obtěžování. Jaké podoby toto obtěžování a násilí může mít a co můžeme udělat pro jejich prevenci? Jak podporovat bezpečnou a inkluzivní atmosféru na univerzitě? A jaká jsou v tomto směru specifika umělecky zaměřených škol?
 
Prakticky pojatý seminář bude zahrnovat úvod do této problematiky a aktivity založené na diskusi o prezentovaných modelových situacích a vlastních zkušenostech.
 
Vedení semináře se ujme PhDr. Mgr. Josef Vošmik, Ph.D., který dlouhodobě spolupracuje s HAMU, působí v neziskové organizaci Gender Studies, o.p.s. a současně Sociologickém ústavu AV ČR a dlouhodobě se profesně věnuje vybraným aspektům genderové problematiky. Více o lektorovi zde.
 

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 13

Malostranské náměstí 13