PKF - PRAGUE PHILHARMONIA - ULLMANN. HÁBA. COWELL. HAAS

16. října 2018 19:30

1938: Progresivita české hudby na pozadí dramatického hospodářského a politického vývoje 30. let. Mnichov 1938.

ALOIS HÁBA Fantazie pro noneto č. 2 op. 41
HENRY COWELL Suita pro dechové kvinteto
VIKTOR ULLMANN Variace a dvojitá fuga na téma Arnolda Schoenberga op. 3a
PAVEL HAAS Suita pro hoboj a klavír op. 17
BÉLA BARTÓK Kontrasty pro housle, klarinet a klavír

Daniel Wiesner — klavír
Jan Fišer — housle
Ondřej Martinovský — viola
Lukáš Pospíšil — violoncello
Adam Honzírek — kontrabas
Jiří Ševčík — flétna
Vladislav Borovka — hoboj
Jan Brabec — klarinet
Václav Fürbach— fagot
Jan Musil — lesní roh
Michaela Vostřelová — moderátor

hosté: plk. gšt. Eduard Stehlík & Vlasta Reittererová

Koncert na stránkách PKF

SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1