PRAKTICKÝ SEMINÁŘ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI 

20. března 2019 10:00 -

20. března 2019 12:00


Všechny pedagogy a studenty HAMU a FAMU srdečně zveme na praktický seminář na téma Daňové přiznání a související povinnosti (zdravotní a sociální pojištění)

V semináři se seznámíme s formulářem DP s přihlédnutím k situaci typického studenta umělecké školy a pedagoga OSVČ, objasníme nejčastější záludnosti a problematické pasáže a zopakujeme si i běžně známá, často ale chybně interpretovaná fakta. V souvislosti s daňovým přiznáním projdeme i formuláře sociálního a zdravotního pojištění a vysvětlíme, jak s DP souvisí a kdo a v jaké situaci se jimi musí zabývat.

Seminář je určen pro pedagogy a studenty FAMU a HAMU.

Místo:
FAMU, Lažanský palác, Smetanovo nábř. 1012/2, Praha 1
2. patro, místnost  U2

Čas konání:
10 – 12 hodin

Lektorka:
Helena Jonášová, absolventka DAMU, doktorandka HAMU, daňová konzultantka

Tým zaštiťující aktivitu Performing Arts Management v rámci projektu OPVVV na HAMU.

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1