PROSTOR V PROSTORU

30. září 2020 19:00

Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan

Premiéry nových kompozic pro sóla, elektroniku a 3D ambisonický zvuk následované společnou zvukovou performancí.

Tomáš Jamník - violoncello
Roman Zabelov - bajan
Jan Jirucha - trombon, Jiří Hodina - zpěv
Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan - live electronics
HAMU SpeakerHEAD

Přijměte pozvání na kolaborativní večer AMU a Národní Galerie v Praze s názvem Prostor v prostoru, který se uskuteční ve středu 30. září od 19h v prostorách Anežského kláštera. V průběhu večera zazní premiéry tří kompozic pedagogů katedry skladby HAMU (Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan) vycházející ze stejnojmenného výzkumného projektu zabývajícího se prostorovými aspekty zvuku a hudební kompozice. Účinkujícím hudebníkům (Tomáš Jamník - violoncello, Roman Zabelov - bajan, Jiří Hodina - zpěv, Jan Jirucha - pozoun) bude partnerem reproduktorový systém Akusmonium HAMU, jehož zvuk před samotným začátkem večera naplní prostor lodi kostela sv. Františka zvukovou instalací „Orfeova zahrada”. Tato instalace bude poté umístěna v expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.

Série skladeb vznikla na Akademii múzických umění́ v Praze v rámci projektu "Prostor v prostoru" podpořeného z prostředků Institucionální́ podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné́ organizace, kterou poskytlo MŠ̌MT v roce 2020.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

U Milosrdných 17
110 00 Praha 1