ROČNÍKOVÝ KONCERT - ADRIANA ŽIGMUNDOVÁ - ZPĚV

17. března 2020 16:00

spoluúčinkují: Eliška Gattringerová, Jakub Hliněnský, Ahmad Jafar Hedar - zpěv

klavírní spolupráce Marie Papežová Erlebachová

Program: H. Purcell, A. Dvořák, F. Schubert, W. A. Mozart, B.Smetana, F. Lehár

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1