ROČNÍKOVÝ KONCERT - AHMED HEDAR - KLAVÍR

19. června 2022 19:30

spoluúčinkují: Bella Adamová, Kristýna Kůstková - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: W. A. Mozart, F. Chopin, C. Monteverdi, G. F. Händel, F. Liszt, C. Saint-Saëns, M. de Falla

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1