ROČNÍKOVÝ KONCERT - JAN NEČASKÝ - VIOLONCELLO

28. února 2019 19:30

spoluúčinkují: Liliana Dulanská, Karolína Kocnová - housle, Jakub Kocna - viola   Adam Stráňavský, Barbora Glosová - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: G. Fauré, G. Mahler, J. Brahms

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1