ROČNÍKOVÝ KONCERT - JANA  OTÁHALOVÁ - KLAVÍR

21. června 2018 16:00

Program: V. Novák, S. Rachmaninov, R. K. Ščedrin, W. Lutoslawski

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1