ROČNÍKOVÝ KONCERT - JANA RAMBOUSKOVÁ – KLAVÍR

27. ledna 2020 19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

spoluúčinkují: Ludmila Pavlová - housle, Adam Šumník - violoncello

Program: F. Chopin, F. Mendelssohn-Bartholdy

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1