ROČNÍKOVÝ KONCERT - JARMILA HOLCOVÁ - KLAVÍR

7. září 2018 19:30

spoluúčinkuje Eva Kývalová - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Ivo Kahánek

Program: W. A. Mozart, F. Chopin, V. Bellini, J. É. Massenet, A. Copland

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1