ROČNÍKOVÝ KONCERT - JULIE SÉQUARDTOVÁ - FLÉTNA

13. května 2019 19:30

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, F. Benda, B. Martinů

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1