ROČNÍKOVÝ KONCERT - KATEŘINA ŠKARDOVÁ - KLARINET

18. března 2020 19:30

spoluúčinkují: Jan Musil - klarinet, Jana Pochobradská - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: J. Brahms, I. Stravinskij, C. M. Weber, B. Martinů, A.Grgin

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1