ROČNÍKOVÝ KONCERT - LILIANA DULANSKÁ - HOUSLE

21. února 2019 19:30

spoluúčinkují: Adam Stráňavský - klavír, Jan Nečaský - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha

Program: S. Prokofjev, B. Martinů, L. van Beethoven, G. Faurè

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1