ROČNÍKOVÝ KONCERT - MARTIN HEJN - FAGOT

26. května 2019 19:30

spoluúčinkují: Lukáš Kyncl - klarinet, Klára Jasenčáková, Štěpánka  Hajná - flétna,

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, H. Dutilleux, J. N. Hummel, O. Miroschnikov, J. Ibert

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1