ROČNÍKOVÝ KONCERT - MARTINA ZÁVODNÁ - ZPĚV

19. května 2019 18:00

spoluúčinkuje Daniel Kfelíř - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček

Program: G. B. Pargolesi, A. Dvořák, W. A. Mozart, B. Smetana, R. Korsakov

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1