ROČNÍKOVÝ KONCERT - MICHAEL SKALICKÝ - ZPĚV

6. června 2019 19:30

spoluúčinkuje Eliška Mourečková - zpěv

klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1