ROČNÍKOVÝ KONCERT - PAVLÍNA MALÍKOVÁ, DANIEL MENHART - VIOLA

23. května 2019 19:30

spoluúčinkují: Veronika Guttnerová - hoboj, Julie Séquardtová - flétna, komorní orchestr studentů HAMU

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: G. Benda, P. Hindemith, B. Martinů, G. Holst

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1