ROČNÍKOVÝ KONCERT - PETR ŠPAČEK - VIOLONCELLO

9. září 2022 19:30


klavírní spolupráce odb. as. Jana Vychodilová a Jana Otáhalová

Program: J. Brahms, J. Haydn, A. Piazzolla, D. Popper

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1