ROČNÍKOVÝ KONCERT - SÁRA SCHUMOVÁ - HOUSLE

24. května 2019 19:00

spoluúčinkují: František Růžička, Simon Tošovský, Silvie Ježková, Iva   Svobodová Kramperová,

klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin

Program: J. Haydn, H. Wieniawski, P. de Sarasate, S. Prokofjev, A. Dvořák

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1