ROČNÍKOVÝ KONCERT - TEREZA SMOLÁKOVÁ - ZPĚV

1. června 2019 19:30

spoluúčinkuje Kateřina Schejbalová - mezzosoprán

klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun

Program: K. Slavický, J. Křička, W. A. Mozart, G. Donizetti, Ch. Gounod

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1