ROČNÍKOVÝ KONCERT - TEREZA TOURKOVÁ - HOBOJ

10. dubna 2022 16:00

spoluúčinkují: Ondřej Bernovský – cembalo, Eliška Hejhalová – flétna, Gabriela Matoušková – klarinet, Dorota Šimonová – lesní roh, Martin Jirásek - fagot

klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová

Program: F. Couperin, C. Schumann, H. Dutilleux, P. Haas

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1