ROČNÍKOVÝ KONCERT - TOMÁŠ VRÁNA - KLAVÍR

22. května 2019 19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále.

spoluúčinkuje Veronika Baslová - klavír

Program: F. Chopin, J. Brahms, F. Liszt, B. Bartók,

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1