ROČNÍKOVÝ KONCERT - ZDENĚK PAZOUREK - KONTRABAS

20. listopadu 2018 19:30

klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková

Program: F. Hertl, M. Gajdoš, F. Rabbath, G. Bottesini

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1