ROČNÍKOVÝ KONCERT - ZUZANA KOPŘIVOVÁ - ZPĚV

7. března 2020 19:30

klavírní spolupráce Marie Papežová - Erlebachová

Program: A. Dvořák, V. Bellini, W. A. Mozart

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1