SLAVNOSTNÍ KONCERT K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR

17. října 2018 19:30


Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku ČSR

Účinkují:
Akademičtí komorní sólisté (AKS)
Leoš Svárovský – dirigent
Kateřina Javůrková – lesní roh
Leoš Čepický - housle

Program:
J. Suk / I. Zeljenka / W.A. Mozart / L. Janáček / J. Dobiáš (premiéra)

Sk ladba "Variace na rytmus českých dějin" Jana Dobiáše vznikla pro slavnostní koncert HAMU u příležitosti stého výročí založení Československa. Jedna ze symbolických rovin skladby spočívá v tom, že významné události českých dějin jsou přeneseny na škálu deseti minut a mezi nimi se odehrávají jednotlivé různě dlouhé variace. Hudba v nich však nemá být jakýmsi popisem historických epoch, spíše sleduje celkový vývoj, který je v určitém rytmu rozčleněn.


Prodej vstupenek v Informační kanceláři MČ Praha 6, Bělohorská 110 a ve fortně Břevnovského kláštera.

BAZILIKA SV. MARKÉTY

Markétská 28/1,
169 01 Praha 6 – Břevnov