SONIX HAMU

20. října 2021 19:30 -

20. října 2021 22:00


Společný koncert kateder skladby JAMU a HAMU

Ondrej Kalužák, Matej Sloboda, Jiří Suchánek, Darja Moiseeva, Anna Vtípilová, Michal Rataj ad.

Ve 3D prostorovém zvuku zazní skladby pro fixní média, sólové nástroje a mix formy, v Galerii HAMU bude možné po delší době slyšet Akusmonium HAMU. Po koncertě následuje krátké společenské setkání.

Společná dramaturgie vychází z brněnské iniciativy SONIX .

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1