SVÁR TEORIE S PRAXÍ 2023

22. listopadu 2023 9:00

Jubilejní 20. ročník projektu Svár teorie s praxí? (2023) připravili pedagogové a studenti Katedry hudební teorie, Oddělení hudebně teoretických disciplín a Katedry zvukové tvorby a hudební režie  
ve spolupráci se Zvukovým studiem HAMU a dalšími umělci. 


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ konference se uskuteční od 10.00 v Respiriu HAMU.

Konference bude zahájena netradičně – vernisáží vícekanálové zvukové instalace v Respiriu HAMU, 22.11.2023 od 16:30 hodin, která zároveň připomene 30 let založení Zvukového studia HAMU.  

Během dalších čtyř dnů zazní díla pedagogů a studentů Katedry skladby, Katedry zvukové tvorby a hudební režie a soubor kompozic vzniklých pro předchozí ročníky “Sváru teorie s praxí?”.  

Na KONFERENCI s názvem Elektroakustická hudba v hudebních a tanečních disciplínách, konané 22.11.2023 od 10 hodin v učebně 2017 HAMU, vystoupí jedenáct přednášejících s následujícími referáty:  

Jan Vičar: Dvacet ročníků Sváru teorie s praxí? 

Jan Trojan: Kompoziční praxe elektroakustické hudby: Inspirace zvukem, studiovou praxí a improvizací 

Petra Šuško: Individuální cesta skladatele v oblasti elektroakustické kompozice 

Sarah Jedličková: UMPRUM.WAV  

Sylva Stejskalová: Skladatel a svět elektroakustické hudby 

Ondřej Urban – Srovnání hardwarových a softwarových prostředků elektronické hudby 

Tomáš Reindl: Interaktivní elektronický processing akustických nástrojů 

Jiřina Marešová: Srovnání varhanní improvizace s elektroakustickou tvorbou a bez ní 

Miloš Haase: První kompoziční využití principů EAH v českých zemích  

Marie Nečasová: Zápis elektroakustické hudby v rámci hudební notace  

Miloš Haase: Skladatelka Ivana Loudová 

Lenka Kozderková: O interpretačních technikách a tvůrčím přístupu k elektroakustickým kompozicím 


V rámci konference  se uskuteční DVA KONCERTY ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY:
Koncert v Galerii HAMU, 22.10. od 17:30 hodin
Studenti HAMU pod vedením doc. Jana Trojana: Live performance MIX.it: elektro-ládování (tvary, křivky, šumy, náhody)  
Petra Šuško: Survivor pro flétnu a zvukovou stopu 
Lukáš Matoušek: Capriccio pro housle a zvukovou stopu 
Pavel Kopecký: RITORNI pro klarinet a EA zvuk 
Miroslav Pudlák: Paradise Lost pro sólovou flétnu a elektroniku 
 
Koncert v Sále Bohuslava Martinů, 22.10. od 19:30 hodin:  
Sylva Smejkalová: Preludium a fanfára pro varhany  
Jan Vičar: Osamělý regent, pro trombon a zvukový prostor  
Vlastislav Matoušek: Anacolut pro shakuhachi solo a elektro-akustickou zvukovou stopu 
Ivana Loudová: Planeta ptáků II. Meditace pro housle a elektroniku (památce O. Messiaena) 
Hanuš Bartoň: Podoby noci pro flétnu a zvukový pás 
Tomáš Reindl: Kabel-age pro varhany a elektroniku 
 
Účinkují: 
Jiřina Marešová, Markéta Schley Reindlová – varhany  
Lenka Kozderková – flétna  
Jan Mach – klarinet  
Vlastislav Matoušek - shakuhachi
Lukáš Moťka – trombon  
Tomáš Reindl – elektronika  
Vít Janečka, Milada Šulcová – housle 


Těšíme se na vaši návštěvu! 


Projekt pořádá Hudební a taneční fakulta AMU, pedagogové a studenti Katedry hudební teorie a Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby a hudební režie a Zvukovým studiem HAMU za finanční podpory programu Partnerství OSA a z prostředků IP na DKR výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2023. 

Workshop UMPRUM.wav je pořádán ve spolupráci s VŠUP v Praze.
 

HAMU

Malostranské nám. 13, Praha 1