TANEC V KULTURNÍ POLITICE ČR

3. června 2019 9:00 -

3. června 2019 17:00


Smyslem akce je vyslovit a pojmenovat klíčovou problematiku oboru v aktuálním stavu, zjistit možnost konsensu odborníků v zásadních bodech, které by pak bylo možné tlumočit odborům pro tvorbu strategie kulturní politiky.

9:00 - 12:30 sympozium - konferenční příspěvky zástupců významných institucí ve třech oddílech:
- celostátní vs regionální kulturní politika pro tanec
- inovace dotačního systému kulturních subjektů
- strategické postupy pro lepší postavení tanec v kulturní politice ČR

13:30 - 16:30 kulatý stůl - moderovaná debata pro shrnutí klíčových strategických kroků pro tanec v kulturní politice ČR

GALERIE HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1