THE THEATRICAL STROLL OF A DIAMOND SPIDER

28. května 2023 19:30


Hudebně divadelní představení The Theatrical Stroll of a Diamond Spider je součástí uměleckého výzkumu doktoranda Petr Hory. Autorův výzkum je zaměřen na použití nonverbálních hlasových prostředků v současné hudbě. Tyto prostředky jsou v Horově hudbě používány nejen jako zajímavý zvuk, ale také jako komunikační prostředek mezi interprety, nebo k odhalení jedinečnosti hlasu každého interpreta. Odhalení hlasu a vystavení interpreta k jeho použití je zároveň prostředkem k dosažení hlubší / změněné koncentrace. Tento efekt je obzvlášť patrný u neškolených vokalistů.

Hudební plynutí je zde založeno na autonomii individualizovaných partů a vzájemných signálech, respektive vnímání proměn zvukového prostředí.

FB událost


DIVADLO X10

Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00