TVŮRČÍ DÍLNA V PONĚŠICÍCH

22. dubna 2018 10:00 -

25. dubna 2018 18:00


Oddělení soudobé hudby a Katedra skladby uspořádaly čtyřdenní společné soustředění studentů několika oborů HAMU a jejich pedagogů ve výcvikovém středisku v Poněšicích. Workshop byl zaměřen na realizaci jak skladeb světových autorů, tak studií studentů katedry skladby, s důrazem na součinnost interpretů a studentů dalších zúčastněných oborů. Projekt navázal na již uskutečněné úspěšné projekty v minulých letech, především v roce 2017, kdy se účastnili i studenti hudební teorie a režie. V praxi tak byl aktivizován celý řetězec skladatel – dirigent – interpret – analytik/hudební režisér. Materiál na workshop byl připravován již v průběhu letního semestru v předmětech vedených řešitelských týmem (interpretace, skladba, analýza). Součástí programu byly workshopy s přizvaným zahraničním lektorem a akce studentů se specializací elektroakustická hudba (zvuková instalace, lesní akusmonium, zvuková procházka).

Projekt volně navázal na dlouhodobou tradici týdenních soustředění Katedry skladby.

PONĚŠICE

UČEBNÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO PONĚŠICE
UVS AMU Poněšice
373 41 Hluboká nad Vltavou