Slavomír Hořínka | Michal Rataj | Jan Trojan
Tomáš Jamník, Roman Zabelov, Jiří Hodina, Jan Jirucha
Acousmonium HAMU

 

Slavomír Hořínka: Murmurings (2020)
Roman Zabelov - bajan
Slavomír Hořínka - fixed media
Murmuring je zurčení, šepotání, ševelení, ale také mručení, bzučení, hučení, mumlání, brebtání. Může být výrazem
uvolnění, ale i neklidu a nespokojenosti. Nese v sobě určité napětí a rozpor, který mě inspiruje a jejž přenáším do vztahu
realisticky znějících a velmi proměněných rozmanitých zvuků výše zmíněných typů. V celkovém tvaru skladby jsou to
zase dvě poloviny, které tvoří jakousi vzájemnou antitezi. Z jiného úhlu pohledu lze gesto Murmurings chápat jako
proměnu od brblání k usebrání skrze „ponoření se“ ‒ do zvuku, vody, ohně, touhy.
Vznik této skladby byl umožněn díky Visegrad Artist Residency - Visual and Sound Arts Projects.

Michal Rataj: Cellacusmata (2020)
pro violoncello solo a live electronics
Tomáš Jamník - violoncello
Michal Rataj - live electronics
Název skladby odkazuje k sólovému nástroji a zároveň jeho zvukovému odlesku "v prostoru za oponou" - tam kde nevidíme,
ale jen slyšíme. Ono "akusmatické" stále nějak rezonuje. Akusmatická situace je taková, v níž nevidíme původce zvuku.
Historicky odkazuje k přednášejícímu Pythagorovi schovanému za oponou, aby jeho gesta nerušila studenty ‒ ti měli pouze
naslouchat, to je podstatné. Ono "akusmatické" blokující vizualitu paradoxně vybízí k ještě aktivnějšímu poslechu, při němž
naše imaginace posílená prostorovými zvukovými impulzy začne nahrazovat absenci vizuálního. Vzájemné napětí a zároveň
těsné propojení mezi sólistou a velkým reproduktorovým systémem reprezentujícím onu "oponu" vytváří základní rámec pro
existenci kompozice. Cellacusmata je skladbou o napětí mezi individuální svobodou a sociálním prostorem kolem nás. Je
skladbou roku 2020.

Jan Trojan: Nepatrné zázraky (2020)
Jiří Hodina ‒ zpěv (gregoriánský)
Jan Jirucha ‒ pozoun (zvuková performance)
Jan Trojan ‒ akusmonium (live electronics & fixed media)
Autorská výpověd’ vztahující se k vlastním životním událostem posledních let. Formou kontemplativní zvukové performance
ilustruje bdění, které jsem mohl prožít o letošních Velikonocích. Skladba vzpomíná na drobné nepatrné události v životě
všedního dne, na ty, které se mohou zdát nedůležité, banální a všední, přesto bychom se na ně měli soustředit a neopomíjet
je stejně tak, jako si připomínáme události 'velké'. A snad právě ty drobné příhody nás formují, posouvají a dodávají sílu
mnohem znatelněji.

 

horinka.cz
michalrataj.com
jantrojan.cz
 

foto Karel Cudlín