ZÁKLOP: VÝTVARNÁ A HUDEBNÍ INTERVENCE

2017, KATEDRA SKLADBY (HAMU)


ZÁKLOP

výtvarná a hudební intervence

Patrik Pelikán, Michal Kindernay, Matěj Šenkyřík, Miroslav Tóth
a studenti Katedry skladby pražské HAMU

klášter dominikánů v Praze,
vstup barokním refektářem, Jilská 7a
úterý 28. listopadu 2017 v 19:30 hodin

 

Již v pořadí třetí hudebně výtvarná performance v klášteře pražských dominikánů se skládá ze tří navzájem propojených vrstev. Velkou niku v novém foyeru od Josefa Pleskota tentokráte „obsadil“ Patrik Pelikán instalací ZÁKLOP, která dala celé události jméno a která také bude v příštích měsících doprovázet návštěvníky pravidelných pořadů platformy Dominikánská 8.

Prázdný barokní refektář o listopadovém večeru naplní zvuková instalace Oceán Matěje Šenkyříka. Ta vytvoří prostředí inspirované zvuky lidské přítomnosti v oceánu (lodním průmyslem, ropným průzkumem, lodními radary, apod.). Dominantní zvukovou složku instalace doplní laserová linka, která umocní asociace podvodního světa. Instalace Oceán podle autora „boří představu magického, klidného prostoru a vytváří specifickou situaci, kde se jednotlivé komponenty – včetně barokní výzdoby prostoru – v čase náhodně doplňují a proměňují.“

Třetí vrstvu přidá skladatel Miroslav Tóth a studenti pražské HAMU. Tóthova skladba Ďalšie variácie pre Goldberga (2017) je autorovým pokračováním hudební komunikace s celonoční klávesovou hrou Johanna Gottlieba Goldberga, který v roce 1741 vyhrával legendární dílo J.S. Bacha nespavostí sužovanému knížeti Hermannu Carlovi von Keyserlingovi. Jde o desetidílnou skladbu, která spojuje prvky volné improvizace a elektroakustické kompozice metažánrového prolínání. Tóthovo soundpaitingového dirigování je dedikováno další generaci nespavých šlechticů.

 

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha:
Petr Vrba – preparovaná trubka
Miroslav Tóth – elektronika, dirigent

Patrik Pelikán – Záklop
Matej Šenkyřík – Oceán
Michal Kindernay – vizuál
Pavel Havrda – světelná instalace

 

foto © Petr Neubert