ZVUKOVÉ STEZKY & MAGNETICKÁ POLE

2017, KATEDRA SKLADBY (HAMU)


18. května se konala v Klášteře sv. Anežky České - Národní galerii v Praze sitespecific performance a koncert s názvem ZVUKOVÉ STEZKY & MAGNETICKÁ POLE.

Jednalo se o mezinárodní kolaborativní projekt AMU (Katedra skladby HAMU, Centrum audiovizuálních studií FAMU) a oddělení Aktuelle Musik: Komposition při Hochschule für Musik, Nürnberg. Posluchači měli možnost stát se součástí netradiční zvukové procházky. Trasa vedla v prostorách kláštera, kde se návštěvníci účastnili zvukových intervencí Miroslava Tótha (tenor saxofon), Ilji Chernoklinova (viola) a Madrigalového sboru Norimberské univerzity. V jejich interpretaci zazněly vokální performance s názvem Water Sound Water Sound - Night", stejně jako improvizace na chorální téma Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Johanna Sebastiana Bacha (Kantáta BWV 26). Sbor s performerem na klávesový nástroj Danielem Chudovským  uvedl pod vedením Alfonsa Brandla v kostele sv. Salvátora také premiéru skladby Jana Rosnera Dec.16-Feb.17 . Ve skladbách Sequenza III od Luciana Beria nebo Lamento di guerra II od Dietera Schnebela se vokálních partů ujaly sólistky Susanne Kelling, Eva Schöler a Helena Steiner.

V dvojlodí kostela sv. Františka se uskutečnila závěrečná část programu. V premiéře zněly studentské kompozice vytvořené na katedře HAMU (třída M. Rataje) během letního semestru 2017.

Skladby vznikly pro reprodukci v rámci nového šestnáctikanálového ambisonického systému s robotickou reproduktorovou hlavou. Systém byl vyvinut Janem Trojanem a Michalem Ratajem na katedře skladby HAMU v rámci výzkumného grantu MČMT v letech 2016 – 2017. Mezi jednotlivými vstupy sestávající se skladeb pro tento vícekanálový systém zazněly premiéry skladeb studentů z Norimberku - Meng Lina: Zappelig Nicht a Yuhwan Kima: Suche, vše pod dirigentskou taktovkou Josefa Štěpána v interpretaci Ensemble Terrible HAMU.

Ambisonický systém - Akusmonium HAMU vznikl na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Zvukoprostor - prostorozvuk podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2016.

Organizace: Mezinárodní kolaborativní projekt AMU (Katedra skladby HAMU, Centrum audiovizuálních studií FAMU); Aktuelle Musik: Kompositione, Hochschule für Musik Nürnberg a Národní galerie v Praze

Spolupráce: Národní galerie v Praze, Institut Intermedií