ÚPRAVA HARMONOGRAMU LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

 

Vedení fakulty si vyhrazuje právo níže uvedené termíny změnit na základě potřeby či aktuální situace.

(aktualizovaná verze ze dne 7. 4. 2020)

Níže uvedené termíny jsou stanoveny na základě předpokladu, že výuka bude zahájena nejpozději 1. 6. 2020. Data, která se týkají minulosti, již nejsou uvedena.

V případě, že vedoucí katedry bude potřebovat úpravu tohoto harmonogramu, bude možné podat vedení fakulty písemnou a zdůvodněnou žádost o výjimku. Vedením bude každá tato žádost velmi pečlivě projednána a bude jí případně vyhověno se zřetelem na mimořádnou situaci a na to, aby každý student mohl  řádně  a bezproblémově ukončit akademický rok.

Upřesňující informace k čerpání řádných dovolených pedagogů – 8 týdnů, od 13. 7. do 4. 9. 2020.

 

LETNÍ SEMESTR                  17. 2. – 11. 7. 2020

  • Termín pro odevzdání bc/mg a ph.d. písemných prací v elektronické podobě, červnový termín státnic do 30. 4. 2020
  • Termín pro odevzdání bc/mg a ph.d. písemných prací v elektronické podobě, zářijový termín státnic do 30. 6. 2020
  • Termín pro odevzdání bc/mg a ph.d. písemných prací v tištěné podobě – termín bude dodatečně upřesněn dle situace
  • Termín pro odevzdání absolventského výkonu do 11. 7. 2020
  • Termín pro odevzdání vyplněných formulářů "Zadání diplomové práce" na příslušný sekretariát katedry do 30. 6. 2020

Zkouškové období letního semestru  25. 5. – 30. 9.

Zkoušky absolventů 1., 2. a 4. ročníku před plénem katedry z hlavního předmětu 22. 6. – 11. 7. 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mg podle možnosti kateder a povahy oboru 22. 6. – 11. 7. 2020 a od 7. 9. - 18. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky dr (SDZ) podle možnosti kateder a povahy oboru 22. 6. – 11. 7. 2020 a od 7. 9. - 11. 9. 2020

Zkoušky před kolegiem děkana – v roce 2020 nebudou probíhat, v případě problematických studentů se vedoucí katedry domluví s vedením fakulty na dalším postupu

Letní prázdniny               13. 7. – 4. 9. 2020

Opravné termíny SZZ a SDZ

  • pro červnové státnice 7. 9. - 11. 9. 2020
  • pro zářijové státnice 28. 9. - 30. 9. 2020

 

ZÁPISY NA AK. ROK 2020/2021       

Do 1. ročníku Bc. studia                                   7. - 9. 9. 2020

Do 1. ročníku Mgr. a Ph.D. studia                     29. a 30. 9. 2020 

Do bakalářského, magisterského a doktorského studia 2020/2021 - všechny vyšší ročníky                   1. – 15. 10. 2020

Ukončení akademického roku 2019/2020          30. září 2020

Zahájení akademického roku 2020/2021            1. 10. 2020

 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI AK. ROKU 2019/2020       

Přijímací zkoušky magisterské 2020                  22. 6. – 3. 7. 2020

uzávěrka přihlášek 30. 4. 2020 ve webové aplikaci, do 5. 6. doručit na fakultu v tištěné podobě včetně povinných příloh

 

Přijímací zkoušky doktorské 2020                     22. 6. – 3. 7. 2020

uzávěrka přihlášek 15. 5. 2020 ve webové aplikaci, do 5. 6. doručit na fakultu v tištěné podobě včetně povinných příloh

                                     

Přijímačky do kombinovaného bakalářského studijního programu Pedagogika tance 15. 5. – 6. 6. 2020

uzávěrka přihlášek 30. 4. 2020 ve webové aplikaci, do 30. 4. doručit na fakultu v tištěné podobě včetně povinných příloh.

 

3. dubna 2020