Granty

Vnitřní grantová soutěž - VGS

VGS 2019
VGS 2018
VGS 2017

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2019

Cílem vnitřní soutěže  je podpora iniciativy akademických pracovníků a studentů, zvýšení úrovně studentských uměleckých prací a jejich prezentace.

Harmonogram soutěže:

4. 1. 2019 vyhlášení soutěže

4. 2. 2019 do 12 hod. odevzdání elektronické verze projektové žádosti

15. 2. 2019 odevzdání tištěné verze s požadovanými podpisy

20. 2. 2019 zveřejnění výsledků soutěže a hodnocení projektů řešených v roce 2018

30. 11. 2019 ukončení čerpání přidělených prostředků

do 1 měsíce od ukončení projektu – odevzdání ZZ včetně příloh

 

Projekty a závěrečné zprávy jsou podávány v písemné i elektronické podobě  MgA. Mgr. Daniele Machové (granty@hamu.cz) oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026.

Formulář - závěrečná zpráva VGS 2019


Vyhlášení


Vnitřní grantová soutěž pro rok 2018 - výsledky

Podané žádosti byly projednány výběrovou komisí. Komise rozhodla o přidělení prostředků jednotlivým žádostem, celkový přehled je uveden v příloze č. 1 IP vnitřní grantová soutěž HAMU 2018. Vzhledem k dvojnásobnému převisu požadované finanční podpory, byly požadované částky ve většině případů sníženy.  Podrobnosti žadatelům upřesní příslušná pracovnice oddělení V+V..

Veškeré přidělené prostředky byly rozděleny. Výběrová komise rozhodla, že v roce 2018 nebude vypsáno 2. kolo soutěže.

Výsledky soutěže jsou uvedeny v dokumentu Výsledky VGS HAMU 2018 .


Formulář pro závěrečnou zprávu Vnitřní VGS IP HAMU 2018

Závěrečné zprávy projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu, ale nejpozději však 15. 12. 2018. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2018, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2019.

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat elektronickou a také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formulář pro závěrečnou zprávu ve formátu ZFO zde: zz_vgs_ip_hamu_20180507.zfo

Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.)

Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť.

Rozdělení VGS:

  • Strategické priority - Ing. Kamila Mikešová č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz)
  • Okruh I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků - Ing. Kamila Mikešová č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz)
  • Okruh II. Tvůrčí práce studentů - Ing. Andrea Zíková č. dveří 1026 (andrea.zikova@hamu.cz)

Formulář pro závěrečnou zprávu VGS 2018


Formulář pro závěrečnou zprávu Vnitřní VGS IP HAMU 2017

Závěrečné zprávy projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu, ale nejpozději však 15. 12. 2017. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2017, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2018.

Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat elektronickou a také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formulář pro závěrečnou zprávu ve formátu ZFO zde: 
ZFO - https://pc.amu.cz/zfo/formulare/grantova-soutez/zz_vgs_ip_hamu_20170504.zfo

Formulář pro závěrečnou zprávu pro vyplnění online:
WEB - https://fas.amu.cz/webfiller/formservice/filler.open?name=zz_vgs_ip_hamu.zfo

Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.)

Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť.

Zápisy Komise vnitřní soutěže


INFO

Více o fakultních grantových příležitostech najdete na stránce grantů.