Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem

 1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb a ŘÁDEM HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 15. prosince 2017.

 1. Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení habilitačního řízení uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.)
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží
 1. Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením

jsou stanoveny Výnosem rektora č. 1/2017 kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem.1Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb a ŘÁDEM HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 15. prosince 2017.

 

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží

3.  Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením

jsou stanoveny Výnosem rektora č. 1/2017 kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem.
Obory, v nichž je HAMU oprávněna konat řízení