Oznámení předsedy AS AMU - nominace kandidátů na jmenování rektora AMU_14.10.2020

Vážené členky a členové akademické obce,

tímto si Vám dovoluji oznámit, že jsem k 9. 10. 2020 obdržel následující nominace kandidátů na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze (dále: AMU) pro funkční období 2021–2025

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.     

prof. Vlastimil Mareš            

PhDr. Ingeborg Radok Žádná         

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.    

V současnosti probíhá kontrola formálních a právních náležitostí došlých nominací. V souladu s usnesením akademického senátu AMU ze dne 29.6.2020 bych výše nominované kandidáty, tímto rád požádal
o předložení:

Tyto dokumenty zašlete v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS AMU, na adresu Malostranské náměstí 259/ 12, 118 00 Praha 1, do 26. 10. 2020.

Srdečně

MgA. Petr Prokop v. r.
předseda AS AMU

 

14. říjen 2020

.