Dirigentské kurzy 2021 - Katedra dirigování a Severočeská filharmonie Teplice

30. dubna 2021, Dům kultury Teplice

V pátek 30. dubna 2021 se po téměř roční pauze, způsobené vládními protipandemickými restrikcemi, konaly opět dirigentské kurzy se Severočeskou filharmonií Teplice pod vedením doc. Tomáše Koutníka, vedoucího katedry dirigování pražské HAMU. Pedagogický dohled doplnil také MgA. Zbyněk Müller (pedagog katedry dirigování HAMU).

Celodenního kurzu se zúčastnilo šest ze sedmi posluchačů dirigentské katedry. Většina účastníků měla zkušenosti s tímto orchestrem z minula, na které mohla navázat. Novou tváří je student prvního ročníku Jan Míchal, který se představil v interpretaci první věty Schubertovy čtvrté symfonie c - moll a také v předehře Pohádka o krásné Meluzíně Felixe Mendelssohna - Bartholdyho.

Z bakalářského studijního programu se zúčastnil Jan Mára, posluchač druhého ročníku, jehož úkolem byly Variace na Haydnovo téma Johanessa Brahmse. V pestrém programovém výběru byla zařazena také Symfonie č. 8 ,,Anglická’’ G - dur Antonína Dvořáka, které se zhostil Tomáš Stanček, posluchač čtvrtého ročníku a Symfonie č. 9
e - moll ,,Z Nového světa’’
, jenž interpretovala Alena Jelínková, taktéž posluchačka čtvrtého ročníku. Polovinu dramaturgického plánu obsahovala hudba Petra Iljiče Čajkovského. Ze samostatných orchestrálních skladeb měla zastoupení předehra - fantasie Romeo a Julie, se kterou se představil posluchač pátého ročníku Josef Štefan.

Do výuky dirigování velmi intenzivně spadá také koncertantní repertoár. Dokázat kvalitně doprovodit sólistu je stejně důležité, jako interpretace orchestrálních skladeb. Proto je nezbytné, aby měl mladý dirigent možnost být co nejčastěji v kontaktu s  orchestrálními doprovody. Pro tyto dubnové kurzy byl zvolen stěžejní koncertantní a běžně uváděný sólový repertoár, jenž zároveň vychází z dramaturgie symfonických koncertů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jednalo se o slavnou dopisovou árii z prvního jednání opery Evžen Oněgin, kterou přijela zazpívat Nikola Uramová, posluchačka pátého ročníku ze třídy prof. Ivana Kusnjera. Orchestrálního doprovodu se ujal Tomáš Stanček. Poslední skladbou, která ještě nebyla zmíněna, je slavný Čajkovského Klavírní koncert č. 1 b - moll. Pozvání přijala pianistka Barbora Brabcová, posluchačka pátého ročníku ze třídy prof. Ivana Klánského. Doprovod první věty byl úkolem studentky Aleny Jelínkové. Druhou, třetí a také část první věty na závěr doprovodila posluchačka pátého ročníku Jana Cecilie Mimrová.

Každý student měl k dispozici tentokrát 50 minut času. Studenti s kratšími skladbami měli čas rozdělený na 2 x 25 minut. Pro každého byl zajištěn dostatek času pro samotné přehrání skladby, ale především také pro vyzkoušení složitých míst. Prostor byl také pro studium skladby s orchestrem, v rámci kterého se studenti učí, jakým způsobem s orchestrem komunikovat, aby docílili požadované hudební představy a také jak se správně a stručně vyjadřovat. Cílem však je snažit se maximum ukázat rukama a dát orchestru svým projevem najevo vlastní hudební představu.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat Severočeské filharmonii Teplice za přátelské a příjemné přijetí, které v této době rozhodně není samozřejmostí. Další poděkování patří děkanovi hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze prof. Ivanu Klánskému, který finančně zajistil konání kurzů. A závěrečné velké poděkování patří doc. Tomáši Koutníkovi za kompletní organizaci, veškerou přípravu všech studentů a celodenní vedení kurzů včetně zajištění dopravy.

Jana Cecilie Mimrová
5. ročník, katedra dirigování


foto: Jana Cecilie Mimrová

5. květen 2021

.